ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការឡើងវិញ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈទាំងអស់ ដោយត្រូវគោរពនិងអនុវត្តឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ និងខ្ជាប់ខ្លួនបំផុតតាមខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដា (SOP)

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នាថ្ងៃសុក្រ ០៧រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញលិខិតជូនដំណឹងដល់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ សាកលវិទ្យាធិការ នាយកនៃគ្រឺះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈ ស្តីពី ការរអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការឡើងវិញ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈទាំងអស់ ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈ ទាំងអស់ត្រូវគោរពនិងអនុវត្តឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ និងខ្ជាប់ខ្លួនបំផុតតាមខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដា (SOP)និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិផ្សេងទៀតដែលមានជាធរមាន។