រដ្ឋាភិបាល​ទីក្រុង​បាងកក​របស់​ប្រទេស​ថៃបាន​សាទរកម្ពុជា​ចំ​ពោះ​ការ​ធ្វើ​​មោឃ​​កម្មលិខិត​ឆ្លង​​ដែន​ការទូ​ត​​


ក្រោយ​ពី​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​​បាន​ចេញ​សារាចរ​ណែនាំ​មួយ​​ឲ្យ​មាន​ការ​លុប​ចោល​លិខិត​ឆ្លង​ដែន​ការទូត​របស់​កម្ពុជា​ ដែល​ចេញ​ជូន​ជន​បរទេស​ដែល​គ្មាន​សញ្ជាតិ​ខ្មែរនោះរដ្ឋាភិបាល​ថៃ​បាន​ប្រាប់​កាសែត​បាងកកប៉ុស្តិ៍​ថា​កម្ពុជា​​យល់​ពី​សុខទុក្ខ​របស់​ខ្លួន​​។